Psychosociální intervenční tým ČR
  |  Úvod  |  Kdo jsme  |  Aktuality  |  Události  |  Rituály  |  Dokumenty  |  Fotogalerie  |  Odkazy  |  JSME LIDI, NE ČÍSLA - POVÍDÁME SI A DĚKUJEME  | Vytvořit nový účet
Zaslat zpět heslo

Rafae otevírá výcvik Krizová pomoc a první psychosociální pomoc na Moravě
Občanské sdružení Rafae otevírá 150hodinový akreditovaný výcvik Krizová pomoc a první psychosociální pomoc. Odborným garantem výcviku je PhDr. Bohumila Baštecká, lektroský tým tvoří sociální pracovníci, psychologové, duchovní nebo policista.

Časová skladba kurzu:

Celý kurz obsahuje 150 výcvikových hodin teoretické, sebezkušenostní a praktické přípravy.
Kurz proběhne formou šesti víkendových setkání, z toho 4 víkendů věnované výuce krizové intervence tváří v tvář, 2 víkendy dalším formám akutní pomoci - telefonická krizová intervence, první psychosociální pomoc.

Časový průběh:

v pátek od 14.30 – 20.00 (první dvě setkání, další setkání od 14.30 – 19.00 hod) v sobotu vždy od 8.30 do 18.00 hodin a v neděli od 8.30 do 14.00 hodin.
Pro získání osvědčení je nutné zúčastnit se alespoň 90% výcviku, tedy je možno chybět max. 15 hodin z celého výcviku. První víkend je povinný!
Nutnou podmínkou pro získání osvědčení je 10 hodinová stáž na pracovišti, kde se dělá krizová intervence, dále zkouška, která je povinná jen pro účastníky kurzu, kteří chtějí získat osvědčení. Stáž a zkouška se platí zvlášť (cca 500,- Kč za každé).

Termíny konání kurzu:

16. – 18.10. 2009, 6. – 8.11.2009, 27. – 29.11.2009, 15. – 17.1.2010, 5. – 7.2.2010, 6.5. – 7.3.2010

Kurzovné:

Základní cena kurzu je 14 600 Kč. Plus náklady na stáž a zkoušku.
Denní studium je nutné doložit k přihlášce (potvrzení o studiu, kopie indexu).
Kurzovné prosím zašlete převodem z účtu či složenkou na účet občanského sdružení Rafae, č.ú.: 19 24 92 520/0300 nejpozději do 31.8.2009.
Svoji účast na kurzu prosím potvrďte písemně (přihláška, stručný profesní životopis, motivační dopis a čestné prohlášení v příloze) a kopií ústřižku složenky či platebního dokladu (návratky bez kopie dokladu nebudou zařazeny do seznamu účastníků!) na adresu:
Renata Musilová, Komenského 19, 678 01 Blansko. Jelikož počet zájemců přesahuje kapacitu kurzu (16 účastníků v jednom běhu kurzu), bude rozhodovat pořadí došlých přihlášek (+kopií plateb).
Nepřijatým zájemcům kurzovné vrátíme nebo si mohou "předplatit" následující běh kurzu. V dalších kurzech je možná změna ceny.

Podmínky účasti:

· Výcvik obsahuje i sebezkušenostní část, proto předpokládáme Vaši alespoň základní duševní pohodu (tzn. že nejste nyní léčeni na psychiatrii ani neberete léky na psychiatrickou diagnózu). Pokud si nejste jisti, zda se můžete našeho kurzu zúčastnit, spojte se s námi ještě před jeho začátkem.
·Minimální věk pro účast v kurzu je 21 let.
·V případě neúčasti ve výcviku či jeho přerušení kurzovné nevracíme.
·V kompetenci lektorů kurzu je rozhodnout o předčasném ukončení kurzu pro daného účastníka (např. při opakovaném porušení skupinových pravidel).
Za zvlášť důležité považujeme porušení pravidel v oblasti mlčenlivosti, kde k ukončení účasti postačuje i jednorázová nedbalost. V takovém případě bude frekventantovi vrácena poměrná část kurzovného.
Uzávěrka přihlášek 31.8.2009
O případném přijetí či nepřijetí budete neprodleně telefonicky či písemně informováni.

Náležitosti potřebné k přihlášení:

Přihláška ke stažení (formát .doc)
Stručný profesní životopis
Čestné prohlášení ke stažení (formát .doc)
Motivační dopis ke stažení (formát doc.)

Storno podmínky:

Pokud platbu uhradíte a nebudete se moci zúčastnit kurzu, storno poplatky jsou:
20 % (1 900 Kč) 14 - 30 dní před zahájením kurzu
50 % (4 750 Kč) 3 - 14 dnů před zahájením kurzu
80 % (7 600 Kč) méně než 3 dny před zahájením kurzu

Místo konání kurzu:

Kurz KI proběhne v budově Oblastní charity Blansko – Emanuel, Soukopovo náměstí 453, Doubravice nad Svitavou (okres Blansko).

Popis cesty:
z vlakového nádraží pěšky (asi 10min.) směrem do centra Doubravice ke kostelu, vedle kostela je objekt Pěkná modrá Doubravice a Emanuel, v tomto areálu bude kurz probíhat. Ti, kteří by nezvládli dojíždět doporučujeme sehnat si ubytování buď přímo v Doubravici, Blansku nebo Boskovicích.
Autobusová zastávka ze směru od Blanska je na náměstí – pěšky se vydáte směrem z kterého jste přijeli zpět ke kostelu a už je vidět brána do areálu. Zastávka z druhého směru – od Boskovic je hned u kostela.

Cíle kurzu KI a PPsP:

˘ Vyjasnit a sdílet hodnoty kursu a hodnoty pomáhání (viz hodnoty Rafae)
˘ Naučit základní dovednosti vedení rozhovoru a vedení intervence
˘ Naučit základní znalosti (viz uvedená teoretická témata)
˘ Prohloubit schopnost reflexe a sebereflexe (= uvědomovaného vnímání sebe, vztahu s druhým a své práce)
˘ Podporovat dovednost spolupráce ve skupině

Profil absolventa kurzu = základní dovednosti, hodnoty, postoje, znalosti pro obor krizová práce:

1. umí se představit a vést rozhovor, případně konzultaci
2. zůstává člověkem
3. je otevřený k různosti reakcí, názorů, typů pomoci
4. v pomoci i v týmu je partnerem, klade důraz na to, co drží, co je silné
5. zná (aspoň zčásti) sebe
6. má znalosti
7. ví, co dělat (= ví, jaké jsou postupy první psychosociální pomoci) v krizových situacích
8. vnímá zdroje v okolí
9. je reálný
10. Rozumí hodnotám sociálních služeb (začlenění - účast), o. s. Rafae a psychosociální krizové pomoci a sdílí je.

Teoretická témata:

Krize - typy krizí, intervence
Rodina - partnerství, sexualita
Domácí násilí
Menšiny, kulturní a hodnotové odlišnosti, kulturní šok
Smrt, umírání, truchlení a vyrovnávání se s bezvýchodnou situací
Psychosociální síť a komunitní spolupráce
Trauma, sebevražda
Spirituální potřeby
Specifika telefonické krizové intervence
Specifika psychosociální krizové pomoci
První občanské pomoci - psychosociální první pomoc
Etické a právní zásady

Výukové metody:

Používáme metody hraní rolí, řešení modelových situací, skupinové diskuse, sociometrie, sdílení a rozbor osobních krizí účastníků, určování jejich silných a slabých stránek a vzdělávacích potřeb, samostudium a prezentace jejich znalostí, supervize, stáž.
Počítejte s tím, že budete o sobě a svém životě mluvit před ostatními ve skupině a že ne vždy bude taková situace příjemná. Z toho důvodu doporučujeme, abyste pokud možno do kurzu nevstupovali společně s kamarádem, příbuzným nebo kolegou z pracoviště.
Počítáme s aktivitou účastníků kurzu při plnění úkolů a při sdílení znalostí!

Lektorský tým:

Lektorský tým tvoří sociální pracovníci, psychologové, duchovní, policista, ředitelka krizového centra. Odborným garantem kurzu je PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D.
Lektoři: Bohumila Baštecká, Alexandra Lammelová, Jana Sedláková, Šárka Svačinová, Tomáš Svačina, Karel Šimr, Daniela Gabrielová a další.

Smlouva pro účastníky kurzu ke stažení (formát .doc)

Kontaktní osoba: Renata Musilová, tel: 728 682 541, e-mail: benatka@centrum.cz
Připojte se k nám na sociální sítiKalendář

září
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Zobrazení - celý měsíc