Psychosociální intervenční tým ČR
  |  Úvod  |  Kdo jsme  |  Aktuality  |  Události  |  Rituály  |  Dokumenty  |  Fotogalerie  |  Odkazy  |  JSME LIDI, NE ČÍSLA - POVÍDÁME SI A DĚKUJEME  | Vytvořit nový účet
Zaslat zpět heslo

PIT hledal na setkání ve Strašicích směr své další cesty
Od neděle 17. do pondělí 18. října 2010 proběhlo ve Strašicích na Rokycansku tradiční podzimní setkání členů a příznivců Psychosociálního intervenčního týmu. Připomenout si desáté narozeniny PITu přijelo 15 lidí.

Ráz setkání byl především bilanční a koncepční. Tým si totiž letos připomíná 10 let od svého vzniku. Po společném sfouknutí deseti svíček na narozeninovím dortu v neděli vpodvečer zrekapituloval ve svém příspěvku historii uskupení Vítězslav Vurst, jeden z "otců zakladatelů" PITu. Na setkání se zároveň s týmem rozloučil. Přítomní mu poděkovali a domluvili se na spolupráci v oblasti náhlých změn zdravotního stavu (V. Vurst pracuje jako nemocniční kaplan na spinální jednotce motolské nemocnice v Praze).

Koordinátor týmu Karel Šimr se pak ve zprávě o přítomnosti PITu zamýšlel především nad slabými stránkami a ohroženími života a práce uskupení. Dotkl se vztahu s organizacemi na poli psychosociální krizové pomoci, potřeby zlepšení spolupráce s nimi nebo ubývajícího počtu aktivních členů.

V pondělí dopoledne vedla Bohumila Baštecká blok, směřující k vizi týmu do budoucna. Na základě definování silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení se účastníci setkání pokoušeli určit a srozumitelně pojmenovat, kde vidí pole svého dalšího působení. Tou zůstává oblast intervencí, zaměřených na podporu společenství, kde spolu lidé přirozeně žijí a vědí o sobě - jako je obec, škola, zaměstnání, ale také pomáhající organizace.
Tým může podporovat dobrovolníky při neštěstích velkého rozsahu rychlým zácvikem a vyhodnocováním, pořádat pracovní semináře o kvalitě a účelnosti pomoci a o standardech psychosociální krizové spolupráce, propojovat prostřednictvím vzpomínkových obřadů obce, rodiny a organizace neštěstím rozdělené, čerpat ze specializací a dovedností svých členů při konkrétních činnostech s otevřeněji spolupracovat s pomáhajícími organizacemi.

Při následujících volbách byl na další dva roky ve funkci koordinátora potvrzen Karel šimr a Rada ve složení: Karel Šimr, Bohumila Baštecká, Eva Pavelková, Jana Sedláková, Daniel Hrdinka, Bendy Růžička, Zdeněk Procházka a Jiří Weinfurter.

Na závěr setkání proběhl pod vedením posledně jmenovaného společný rozhovor nad tématem viny po neštěstích. Jedním z jeho cílů byla také příprava na konferenci "Vina a neštěstí: věrní souputníci", která proběhne 19.11. 2010 na Evangelické teologické fakultě v Praze. PIT jako spolupořadatel akce si tak s širší veřejností připomene své letošní výročí. U příležitosti konference proběhne též poděkování všem, kdo se na životě PITu podíleli a podílejí.

Fotografie

Zápis ze setkání
Připojte se k nám na sociální sítiKalendář

září
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Zobrazení - celý měsíc