Psychosociální intervenční tým ČR
  |  Úvod  |  Kdo jsme  |  Aktuality  |  Události  |  Rituály  |  Dokumenty  |  Fotogalerie  |  Odkazy  |  JSME LIDI, NE ČÍSLA - POVÍDÁME SI A DĚKUJEME  | Vytvořit nový účet
Zaslat zpět heslo

Standardy psychosociální krizové pomoci vydány
V prosinci roku 2010 vydalo psychologické pracoviště Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České Republiky publikaci s názvem Standardy psychosociální krizové pomoci a spolupráce zaměřené na průběh a výsledek. Materiál vznikal při psychologickém pracovišti v průběhu posledních pěti let pod odborným externím vedením PhDr. Bohumily Baštecké, PhD. v rámci pracovní skupiny, jejímiž členy byli přizvaní odborníci různého zaměření z řad integrovaného záchranného systému ČR a zástupci různorodých státních i nestátních a neziskových organizací.

Standardy odrážejí meziresortní a mezioborovou shodu postojů k průběhu a postupům pomáhání a nastavují ideální úroveň, o niž by měli poskytovatelé psychosociální pomoci usilovat. Základním východiskem je myšlenka lidské odolnosti, svépomoci a vzájemné pomoci a zásada spolupráce a partnerství při pomáhání.

Vzniklý materiál obsahuje vymezení psychosociální krizové pomoci a spolupráce včetně kapitoly o vyhodnocení její kvality, účelnosti a účinnosti a popisuje standardy pro přímé poskytovatele i koordinátory. Prostor je věnován také vzdělávání pomáhajících. Přílohová část obsahuje navazující koncepční a metodické materiály prakticky využitelné v terénu, jako např. vodítka pro tvorbu letáků, popis přímých občanských pomocí (tzn. jakékoli pomoci, kterou může poskytnout na místě události každý z nás bez ohledu na vzdělání či profesi), dále navrhovaný postup při doprovázení pozůstalého apod.

Publikace vyšla v nákladu 2000 výtisků a je k dispozici na psychologickém pracovišti MV-GŘ HZS ČR a webové adrese: www.hzsr.cz v sekci Psychologická služba.

Standardy si můžete spolu s letáky, které v průběhu práce na standardech rovněž vznikaly, stáhnout také na našem webu.


Zuzana Vrbová, vedoucí psycholog MV - GŘ HZS ČR
Psáno pro časopisy 112 a Psychologie dnes.
Připojte se k nám na sociální sítiKalendář

září
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Zobrazení - celý měsíc