Psychosociální intervenční tým ČR
  |  Úvod  |  Kdo jsme  |  Aktuality  |  Události  |  Rituály  |  Dokumenty  |  Fotogalerie  |  Odkazy  |  JSME LIDI, NE ČÍSLA - POVÍDÁME SI A DĚKUJEME  | Vytvořit nový účet
Zaslat zpět heslo

První absolventky pátého výcviku PITu převzaly osvědčení
Od neděle 21. do pondělí 22. října 2012 proběhlo v Hradci Králové podzimní setkání členů Psychosociálního intervenčního týmu a dalších zájemců o spolupráci po neštěstích. Během neděle skládali zkoušky čtyři absolventi právě skončeného výcviku.

Čtyři "cvičenky" společně s přítomnými účastníky setkání pracovaly na přípravě letáku pro situaci sebevraždy a na příspěvku PITu pro listopadovou konferenci o spolupráci mezi církvemi a státem v oblasti neštěstí.

Osvědčení jako první slavnostně obdržela Iva Šímová. Marie Petrošová obdržela osvědčení o úspěšném absolvování výcviku Psychosociálního intervenčního týmu v den svých narozenin 16.11.2012. K dvojí oslavě blahopřejeme!
A následně též Šárka Štěříková. Tereza Krausová má k němu jen krůček po dodání chybějících podkladů.
Další absolventi budou mít možnost skládat zkoušky na jarním setkání PITu v roce 2013.

Specializace absolventek:

Iva Šímová: komunitní práce a zdroje pomoci v komunitě
Spolupráce psychosociálních krizových pracovníků a hasičů (diplomová práce na ETF UK v Praze)

Marie Petrošová: sestavování plánů, organizování (zajišťování různých věcí) a dokumentování; facilitování; znalost Braillova písma

Šárka Štěříková: psychosociální sítě v kontextu spolupráce

Tereza Krausová: krizové plányNa pondělní části setkání se přítomní shodli na zrušení role odborného garanta a místo toho na potřebě reflexe zevnitř a oponentury zvenku.

Na jarním setkání v příštím roce bude v rámci zkoušek frekventantů výcviku pokračovat například práce na letáku pro situaci sebevraždy nebo promýšlení úprav webu PITu pro větší čitelnost jeho zaměření.

Termíny jarního a podzimního setkání 2013 (místa budou upřesněna):
26., 27. duben 2013
13., 14. říjen 2013

Fotografie ze setkání
Připojte se k nám na sociální sítiKalendář

září
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Zobrazení - celý měsíc