Psychosociální intervenční tým ČR
  |  Úvod  |  Kdo jsme  |  Aktuality  |  Události  |  Rituály  |  Dokumenty  |  Fotogalerie  |  Odkazy  |  JSME LIDI, NE ČÍSLA - POVÍDÁME SI A DĚKUJEME  | Vytvořit nový účet
Zaslat zpět heslo

Zprovozněna diskuse po konferenci "Můj soused zabiják"
Konference s názvem "Můj soused zabiják" proběhla 20. listopadu 2015 v prostorách Evangelické teologické fakulty UK v Praze. Jejím cílem bylo společně promýšlet, jak může člověk pěstovat důvěru k sobě, druhým a ke světu, když stát se může cokoliv, a zradit může kdokoliv, i on sám - a jak posílit vzájemné odhodlání v tomto směru.

Vzhledem ke skutečnosti, že konference nabídla jen malý prostor ke společné diskusi a že téma je navýsost aktuální, rozhodli jsme se otevřít virtuální diskusní prostor. Zápis z konference s prostorem k připojení vlastních názorů a reflexí najdete ZDE.Shrnutí konference

Již šestou mezioborovou konferenci zahájil Karel Šimr spojením tématu konference s několika časovými mezníky: 15 let od vzniku Psychosociálního intervenčního týmu ČR, 10 let od vzniku Standardů psychosociální krizové pomoci a spolupráce, 9 měsíců od střelby v Uherském Brodu a týden od teroristických útoků ve Francii. Navázal na něj Bendy Růžička symbolickým aktem s minutou ticha za oběti zmíněných útoků a Jan Roskovec úvodním zamyšlením a položením otázek.

První blok otevřel téma víceznačnosti vztahu k člověku jako příteli a nepříteli. Šimon Krbec na základě oboru studia genocid nastínil konstrukce "nepřítele" v případech genocidních politik a programů (a připomněl, že genocida právě teď probíhá například v Sýrii!) a Ondřej Kolář přednesl referát o problému důvěry z perspektivy teologie.

Druhý blok byl věnován reflexi letošní události v Uherském Brodě, kde 24. února místní muž zastřelil v restauraci družba 8 svých spoluobčanů. Místostarosta města Jan Hrdý se ve svém příspěvku zabýval rolí isntitucí v procesu obnovení důvěry. Soňa Pančochová dále referovala o události a následné spolupráci z pohledu občanky města a zároveň hasičské psycholožky, Josef Koláček z pohledu humanitárního pracovníka a Lenka Požárová z perspektivy koordinátorky služeb obětem trestných činů.

Odpolední debatu, která hledala odpověď na otázky "Co se děje? A co s tím můžeme dělat?" otevřel Ondřej Fischer zamyšlením z pohledu filosofie a etiky s názvem "Profesionalismus a/nebo bázeň a chvění". V panelové diskusi pokračoval Štěpán Vymětal s příspěvkem o radikalizaci. Připomněl například, že stoprocentně vyhodnotit rizika útoku nelze, protože neexistuje jednotný profil pachatele a k radikalizaci podle průzkumů dochází ve velmi krátké době 3 až 4 týdnů. Květoslava Princová na základě několika publikací představila koncept "svaté pomoci": Pomoc je podle některých autorů bez ohledu na vyznání v poslední době "sakralizována", zároveň je ovšem moderní koncept lidských práv tváří v tvář světovému dění neudržitelný a mělo by to pomáhající vést k uvědomnění, že člověk nemůže být pro ochranu lidských práv poslední instancí. David Tichý ve svém závěrečném referátu zhodnotil dilemata, spojená s pomocí po výbuchu plynu v bytovém domě ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Co konkrétně tváří v tvář hrozbám můžeme my všichni dělat se nakonec účastníci pokoušeli formulovat v několika skupinkách.

Výstupy z konference a prostor k zapojení do diskuse

Fotografie

Článek o konferenci
Připojte se k nám na sociální sítiKalendář

září
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Zobrazení - celý měsíc