Psychosociální intervenční tým ČR
  |  Úvod  |  Kdo jsme  |  Aktuality  |  Události  |  Rituály  |  Dokumenty  |  Fotogalerie  |  Odkazy  |  JSME LIDI, NE ČÍSLA - POVÍDÁME SI A DĚKUJEME  | Vytvořit nový účet
Zaslat zpět heslo

Rafae otvírá výcvik Krizové pomoci a první psychosociální pomoci
Nově koncipovaný výcvik zahajuje od října 2008 občanské sdružení Rafae. Celý vzdělávací program obsahuje 150 výcvikových hodin teoretické, sebezkušenostní a praktické přípravy. Proběhne formou osmi víkendových setkání.

Od klasických kurzů krizové intervence se nový výcvik odlišuje například důrazem na specifika psychosociální pomoci lidem a obcím, zasaženým neštěstím, výukou prvních občanských pomocí (psychosociální první pomoc) nebo zdůrazněním spirituálních potřeb.

Cílem výcviku je:

- vyjasnit a sdílet hodnoty kursu a hodnoty pomáhání (viz hodnoty Rafae)
- naučit základní dovednosti vedení rozhovoru a vedení intervence
- naučit základní znalosti (viz uvedená teoretická témata)
- prohloubit schopnost reflexe a sebereflexe (= uvědomovaného vnímání sebe, vztahu s druhým a své práce)
- podporovat dovednost spolupráce ve skupině

Mezi výukové metody výcviku patří hraní rolí, řešení modelových situací, skupinové diskuse, sociometrie, sdílení a rozbor osobních krizí účastníků, určování jejich silných a slabých stránek a vzdělávacích potřeb, samostudium a prezentace jejich znalostí, supervize, stáž.

Lektorský tým tvoří sociální pracovníci, psychologové, duchovní, policista, ředitelka krizového centra. Odborným garantem kurzu je PhDr. Bohumila Baštecká.

Zájemci se mohou přihlásit nejpozději do 15. 9. 2008. Veškeré potřebné informace a dokumenty jsou k dispozici zde.
Připojte se k nám na sociální sítiKalendář

září
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Zobrazení - celý měsíc