Psychosociální intervenční tým ČR
  |  Úvod  |  Kdo jsme  |  Aktuality  |  Události  |  Rituály  |  Dokumenty  |  Fotogalerie  |  Odkazy  |  JSME LIDI, NE ČÍSLA - POVÍDÁME SI A DĚKUJEME  | Vytvořit nový účet
Zaslat zpět heslo

Veřejnost dostává do rukou první verzi standardů psychosociální krizové pomoci
Tři roky po svém vzniku předkládá Pracovní skupina pro tvorbu a ověřování standardů psychosociální krizové pomoci veřejnosti první výsledky své práce. Manuál bude prezentovat na konferenci Víme o sobě III ve dnech 24. -25. září v Praze.

Manuál standardů psychosociální krizové pomoci lidem, obcím a organizacím, zasaženým mimořádnou událostí anebo krizovou situací zahrnuje výstupy práce na standardech k září 2008 a obsahuje přehled historie psychosociální krizové pomoci v ČR, vymezení, zásady a hodnoty psychosociální krizové pomoci, první občanské pomoci jako její základ, dále procedurální standard přímé pomoci a dva ze standardů koordinátorských. Čtenář najde i příklad aplikace standardů do terénní praxe a nechybí ani závěrečná úvaha o příležitostech a úskalích psychosociální pomoci při a po neštěstích v ČR.

Souběžně s tvorbou standardů vytvořila pracovní skupina tři letáky: Když (náhle) zemře blízký, Jsme připraveni na vážnou dopravní nehodu? a Prožili jsme dopravní nehodu: jak dál?.

„Při práci skupiny se ukázalo, že nejdůležitější a nejtěžší je vyladění postojů a hodnot. Museli jsme měnit postoje od důrazu na akutní pomoc k zacházení s pomocí středně a dlouhodobou, od představ o pomoci expertů ke zkušenostem s podporou pomoci občanské, od povšechného ,psycho´ k velmi konkrétní a znalé pomoci sociální a duchovní,“ komentuje činnost skupiny její vedoucí psycholožka Bohumila Baštecká.

V současné době stojí před skupinou - kromě dopracování zbývajících standardů - například úkol vytvořit rámec pro vzdělávání, zlepšit meziresortní spolupráci a vytvořit pro ni dobrý legislativní rámec.

Pracovní skupinu oficiálně zřídil generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v únoru 2006. Během několika let jejího působení se na její činnosti podílely dvě desítky lidí různých odborností převážně ze složek Integrovaného záchranného systému a poskytovatelů krizové pomoci z řad nestátních neziskových organizací nebo nezávislých odborníků.   

Standardy kvality lze považovat za měřítko toho, co má být běžně zaručeno, aby služba mohla být považována za kvalitní. Vytvářejí se standardy provozní, personální a procedurální. Právě naposledy jmenované tvoří základ předkládané metodiky. Procedurální standardy jsou rozhodující, protože upravují etiku, vztah, postoj, způsob, cíle a výsledky práce – odpovídají na otázku, co, jak a s jakým cílem děláme, když pomáháme.

Autorský kolektiv nyní představí pracovní verzi šedesátistránkového Manuálu standardů psychosociální krizové pomoci lidem, obcím a organizacím, zasaženým mimořádnou událostí anebo krizovou situací účastníkům konference Víme o sobě III ve dnech 24. -25. září v Praze. Než dokument dostane k diskusi široká veřejnost, projde ještě připomínkovým řízením v resortu Ministerstva vnitra a následným dopracováním. Už teď je ale možné k zaslání podnětů a komunikaci s pracovní skupinou využít emailovou adresu standardy@grh.izscr.cz.

Manuál Standardů psychosociální krizové pomoci (2008)
Připojte se k nám na sociální sítiKalendář

říjen
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Zobrazení - celý měsíc