Psychosociální intervenční tým ČR
  |  Úvod  |  Kdo jsme  |  Aktuality  |  Události  |  Rituály  |  Dokumenty  |  Fotogalerie  |  Odkazy  |  JSME LIDI, NE ČÍSLA - POVÍDÁME SI A DĚKUJEME  | Vytvořit nový účet
Zaslat zpět heslo

U dálnic si připomněli den obětí dopravních nehod
O třetím listopadovém víkendu proběhly na Plzeňsku a v Praze vzpomínkové akce u příležitosti Světového dne obětí dopravních nehod. Pořadatelé tak chtěli nejen připomenout památku obětí nehod, ale zároveň podpořit odhodlanost a připravenost lidí pomáhat.

K připomínce Světového dne obětí dopravních nehod se letos poprvé připojili na Plzeňsku. U dálniční kaple na odpočívce dálnice D5 na obchvatu Plzně u Šlovic nejprve v sobotu 15. listopadu od 14 hodin sloužili evangelický farář Karel Šimr a římskokatolický kněz Vojtěch Sivek ekumenickou bohoslužbu Na památku obětí dopravních nehod. Zúčastnilo se jí asi dvacet lidí, mezi nimiž nechyběli ani pozůstalí. Bohoslužba přímo u dálnice vyvrcholila symbolickým aktem, při němž přítomní mohli do knihy na oltáři zapsat jména svých zemřelých. Putovní pamětní knihu pak duchovní předali do správy zástupcům Českého sdružení obětí dopravních nehod (ČSODN). Ti ji ke stejnému účelu využili hned následující den při vzpomínkovém aktu u dálnice D1 v Praze.Na bohoslužbu od 16 hodin navázala veřejná rozprava s názvem „Jak si můžeme navzájem pomoci při a po dopravních nehodách?“ v Salesiánském středisku mládeže v Plzni. Pavel Jílek z rokycanské stanice Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje při ní připomněl první potřebné kroky při dopravní nehodě: zajištění místa nehody a vozidla proti požáru, poskytnutí první pomoci a přivolání složek Integrovaného záchranného systému. Policista Tomáš Šimonovský z dálničního oddělení ve Svojkovicích navázal zdůrazněním ochrany sebe i ostatních například používáním reflexních vest, zastavením dopravy nebo vyvedením lidí z prostoru vozovky, ale také ochrany majetku účastníků nehody. Jan Jung, vedoucí Terénní krizové služby Diecézní charity Plzeň, hovořil o důležitosti pomoci při vyřizování praktických záležitostí, spojených s následky nehody například na pohřební službě či pojišťovně a o důležitostí informací. Psychosociální pracovnice ČSODN Jana Neusarová zdůraznila, že vážné dopravní nehody mají dlouhodobé dopady – například soudy se často vlečou několik let. Připomněla také možnost zúročit vlastní zkušenost v preventivních a osvětových programech či význam setkání s lidmi, kterých se také dotklo neštěstí. Pavel Jedlička na základě osobní zkušenosti s dopravní nehodu, při níž ztratil v loňském roce tři blízké lidi, promluvil o významu prostého lidského zájmu okolí, spojeného s respektem – například k tomu, zda zasažený o události a zemřelém chce či nechce v danou chvíli mluvit.Připomínka Světového dne obětí dopravních nehod pokračovala v neděli 16. listopadu pietním aktem u Památníku obětem dopravních nehod na 0. kilometru dálnice D1 v Praze na Chodově. Vzpomínkovou slavnost vedl duchovní Marek Bendy Růžička. Zúčastnilo se ho asi třicet členů a příznivců ČSODN, dále zástupci Motocyklové asociace ČR, Hasičského záchranného sboru, firmy Škoda Auto nebo společnosti Topograf, která provozuje Virtuální pamětník obětem dopravních nehod.  
Akce uspořádaly České sdružení obětí dopravních nehod, Psychosociální intervenční tým ČR a Terénní krizová služba Diecézní charity Plzeň.

Podle informací Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR v loňském roce na českých silnicích zemřelo 1123 lidí (v západních Čechách to bylo 97). Světová zdravotnická organizace, která Světový den obětí dopravních nehod vyhlašuje vždy třetí neděli v listopadu, uvádí, že v důsledku dopravních nehod umírá ročně 1,2 milionů osob a dalších 50 milionů je zraněno – což je totéž, jako počet obyvatel 5 největších světových velkoměst.

Fotografie
Souhrnná zpráva z 16.11.2008 (pdf)
Vzpomínali na oběti nehod (jpg, článek v MF Dnes z 18.11.2008)
Připojte se k nám na sociální sítiKalendář

září
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Zobrazení - celý měsíc