Psychosociální intervenční tým ČR
  |  Úvod  |  Kdo jsme  |  Aktuality  |  Události  |  Rituály  |  Dokumenty  |  Fotogalerie  |  Odkazy  |  JSME LIDI, NE ČÍSLA - POVÍDÁME SI A DĚKUJEME  | Vytvořit nový účet
Zaslat zpět heslo

Odkazy 

Připravenost na mimořádné události

Ministerstvo vnitra ČR - mimořádné události: informační servis MV nabízí různé materiály ke krizovému řízení včetně psychosociálních.
Hasičský záchranný sbor ČR: Na webu HZS ČR jsou k dispozici rady a doporučení pro občany a další důležité informace.
Portál krizového řízení - najdete zde například vybranou legislativu, odkazy na instituce, informace o nebezpečných látkách nebo mapu možných zdrojů rizik v jednotlivých regionech
Štěstí přeje připraveným - seriál krátkých videoklipů "Štěstí přeje připraveným" vyrobený ve spolupráci MV GŘ HZS ČR a IOOLB slouží jako návod, jak se zachovat při nebezpečných situacích, do kterých se může každý z nás dostat. Jednotlivé klipy je možné bezplatně zkopírovat pro další použití.
Záchranný kruh - bezpečnostní portál Karlovarského kraje.

Informace

ČHMÚ: Systém integrované výstražné služby

Právě dnes - monitoring zpravodajství
Portál veřejné správy - obsahuje kontakty na úřady veřejné správy v celé ČR, plná znění zákonů a postupy řešení životních situací
Umírání - informační a diskusní portál pro pečující, pro lékaře, pro nemocné a pro pozůstalé
Pohřeb.cz  - internetové stránky, které vám poradí se vším co je potřeba zařídit, když zemře milovaná osoba a je potřeba zorganizovat pohřeb


Zdroje pomoci

ePusa - elektronický portál územních samospráv
MPSV - Registr poskytovatelů sociálních služeb
Adresář psychosociálních krizových služeb v ČR na webu OS Remedium
České sdružení obětí dopravních nehod
Rafae - občanské sdružení, které se zaměřuje na oblast psychosociální pomoci lidem v situacích krize, individuálních a hromadných neštěstí
Občanské poradny  - stránky Asociace občanských poraden, poskytujících zdarma sociálně právní poradenství
Linky důvěry - stránky České asociace pracovníků linek důvěry
Dlouhá cesta - sdružení rodičů, kteří přežili své děti

Humanitární organizace

ADRA
Diakonie ČCE
Charita ČR
Český červený kříž


Neštěstí a my

Virtuální pamět(ník) obětí dopravních nehod - Průvodce dálniční a silniční sítí ČR umožňuje Vám, pozůstalým po obětech dopravní nehody, působit přímo na ostatní účastníky silničního provozu skrze Vaše sdělení a zaznamenání tragické události do virtuální mapy prostřednictvím „Virtuálního pamět(níku) obětí dopravních nehod". Nahlédnutí do tragédií, poodhalení příčin a souvislostí spojených s těmito událostmi by nás neměly nechat lhostejnými a netečnými.