Psychosociální intervenční tým ČR
  |  Úvod  |  Kdo jsme  |  Aktuality  |  Události  |  Rituály  |  Dokumenty  |  Fotogalerie  |  Odkazy  |  JSME LIDI, NE ČÍSLA - POVÍDÁME SI A DĚKUJEME  | Vytvořit nový účet
Zaslat zpět heslo


UČÍME SE SPOLEČNĚ ve škole i doma 
U NÁS V NEMOCNICI: Sloužíme dál 
UŽ MI NENÍ ANI TŘICET PĚT (i když se tak někdy cítím) 
ŽIJEME S POSTIŽENÍM doma i v ústavu 
ZPÍVÁME S VIETNAMSKÝMI SOUSEDY 
TVOŘÍM ZPRÁVY – a také je někdy jako novinář čtu nebo poslouchám 
U NÁS NA VSI, U NÁS VE MĚSTĚ 
U NÁS NA ÚŘADĚ JSME LIDI, NE ČÍSLA - POVÍDÁME SI A DĚKUJEME  > U NÁS NA VSI, U NÁS VE MĚSTĚ 

Mám víru v přátelství.

O přátelství Aristoteles mluví jako o ctnosti: „V nouzi, v ostatních neštěstích se přátelé pokládají za jediné útočiště. Mladé lidi chrání přátelství od omylů, starým lidem poskytuje podporu, péči, zastoupení v práci, kterou již nejsou schopni z důvodu svého stáří zvládnout, a muže v plné síle podněcuje ke šlechetným činům.“

Anna Juráčková, komunitní pracovnice, 1. dubna 2020
Morové rány a slib
Jako každý rok i letos se někteří z nás chystají na pouť na Svatý Kopeček u Olomouce. Tradice od roku 1715. Jedná se o slib.
Čtěte více...

U nás na faře ve 2+1
Mým snem už od dob studia teologie nebyla „úrodná fara v Polabí“, jak říkával můj, dnes již zvěčnělý kolega. Naopak mě oslovovalo hnutí dělnických kněží, které vzniklo ve 30. letech 20. století ve Francii. Ne že bych chtěl stát osm hodin u pásu. Spíš jsem se chtěl uživit jinak než jako klasický farář na plný úvazek s kostelem a farou. Setkávat se s lidmi, kteří mnohdy ani netuší, že Velikonoce mají něco společného s křesťanstvím, a kteří duchovního znají jen ze Švejka v podobě feldkuráta Katze.
Čtěte více...

Děti a velikonoční „hrkání“
Z dětství si pamatuji, jak ve čtvrtek před Velikonocemi nastalo ticho. Na Zelený čtvrtek večer se naposledy zvonilo, a ticho přecházelo z pátku na celý sobotní den. Otec nás děti poučoval: „Zvony odletěly do Říma.“ Jak velkým zážitkem bylo, když na velikonoční sobotu večer se z úplného tichav kostele rozezněly zvony, zvonky u oltáře, varhany v jásavých tónech, také zvonečky lidí v lavicích!
Čtěte více...

U nás ve sboru
Patřím mezi ohrožené druhy, protože jsem 70+. Jsem křesťanka a tato současná situace nám starším leccos ubírá a leccos přináší. Zjišťujeme, jak nás naše děti vnímají s láskou. Vnoučata nás nabádají ke zvýšené hygieně, protože - až „ta hygiena skončí“ - budeme jim zase moci upéct bábovku. Je to milé a posilující. Šijeme roušky, abychom byli něco platní, Přesto nám chybí kontakt s našimi bratry a sestrami ze sboru. 
Čtěte více...